Thursday, June 2, 2011

wah!~ rasa teruja,,,

Untuk makluman semua peminjam, PTPTN dalam proses untuk menawarkan pertukaran pinjaman (3%) kepada pembiayaan pendidikan ujrah (1%) secara berperingkat.  
Dimaklumkan bahawa pengemaskinian maklumat untuk pertukaran pinjaman 3% dan 5% kepada pembiayaan Ujrah 1% dilanjutkan sehingga 30 September 2011.

No comments:

Post a Comment