Sunday, July 3, 2011

sunday :: 3 july 2011::

perubahan itu perlu bagi setiap insan yang normal di muka bumi ini. yang hanya membezakan hanyalah perubahan ke arah kebaikan dan perubahan ke arah keburukan. perubahan juga merupakan satu perkara yang subjektif bagi setiap individu. kiranya satu perubahan berlaku ia mungkin baik bagi satu pihak dan buruk bagi satu pihak yang lain. akan tetapi kita tidak dapat lari dari perubahan ini.

No comments:

Post a Comment